|   Print deze pagina   |  Home Audiologie  |  Home VUmc  |  Route en contact VUmc  |
Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons betervisual

Introductie Audiologisch Centrum VUmc

Het Audiologisch Centrum VUmc is een universitair Audiologisch Centrum (AC) dat zorg levert aan patiënten met gehoor en/of spraak- en taalproblemen. Het doel van AC VUmc is om mensen optimaal te laten functioneren in het dagelijks leven, ondanks slechthorendheid en/of taal-spraak problematiek.


De zorg voor patiënten is onderverdeeld in vijf teams: gehoor volwassenen, gehoor kinderen, spraak- en taalontwikkeling, cochleaire implantatie volwassenen en cochleaire implantatie kinderen. In deze teams werken verschillende disciplines samen om vanuit diverse invalshoeken een compleet beeld te krijgen van de bestaande problematiek. Vanuit interdisciplinaire aanpak volgt dan een plan voor de verdere revalidatie en begeleiding met gedegen diagnostiek als basis.


AC VUmc wil een actieve bijdrage leveren aan kwalitatieve en waar mogelijk thuisnabije zorg op het gebied van gehoor, taal en spraak in de regio. AC VUmc heeft contacten en samenwerking met andere ziekenhuizen (m.n. KNO, kindergeneeskunde), logopediepraktijken en andere zorgaanbieders in Noord-Holland. Sinds 2007 heeft het AC VUmc een dependance in Hilversum (www.ac-hilversum.nl) waar patiënten uit die regio gezien kunnen worden.


Het AC VUmc werkt samen met de KNO-artsen en met andere specialisten van het VUmc. Het Cochleaire Implantatie team is een samenwerkingsverband tussen de KNO-audiologie afdeling en de afdeling gezinsbegeleiding Amsterdam van de NSDSK (www.nsdsk.nl). AC VUmc is lid van de FENAC (www.fenac.nl).

Copyright VU medisch centrum 2015 Privacy | Disclaimer | Copyright | Webredactie